Difference between revisions of "Animals"

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
|
 
|
 
|otter
 
|otter
 +
|-
 
|bradan (m)
 
|bradan (m)
 
|
 
|

Revision as of 18:24, 18 September 2009

Singular Plural English
biast dhubh otter
bradan (m) salmon
breac trout/salmon
cat cait cat
crùbag crùbag crab
cu coin dog
cuileag (f) cuileagan fly
dealan-dè (m) butterlfy
dòbhran (m) dòbhrain otter
eun (m) eoin bird
eala ealachan (f) swan
fiadh (m) feidh deer
faochag faochagan whelk/winkle
faoileag (f) faoileagan seagull
giomach (m) giomaich lobster
iasg èisg fish
muc-mhara (f) mucan-mhara whale
rabaid (f) rabaidean rabbit
ròn ròin seal
sgadan herring
trosg (m) cod