Animals

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Revision as of 19:27, 18 September 2009 by AndrewCarnie (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Singular Plural English
biast dhubh otter
bradan (m) salmon
breac (m) trout/salmon
cat cait cat
crùbag (f) crùbagan crab
cu coin dog
cuileag (f) cuileagan fly
dealan-dè (m) butterlfy
dòbhran (m) dòbhrain otter
eun (m) eoin bird
eala (f) ealachan swan
fiadh (m) feidh deer
faochag (m) faochagan whelk/winkle
faoileag (f) faoileagan seagull
giomach (m) giomaich lobster
iasg (m) èisg fish
muc-mhara (f) mucan-mhara whale
rabaid (f) rabaidean rabbit
ròn (m) ròin seal
sgadan (m) herring
trosg (m) cod

References

Fisher, Muriel (2004) Scottish Gaelic Level 2. Each-mara publications.