User:Akerbeltz

From Scottish Gaelic Grammar Wiki
Jump to: navigation, search

'S mise Akerbeltz no Michael Bauer agus tha làmh agam ann an iomadh gnothach ann an saoghal na Gàidhlig ach gu h-àraidh:

Tha cridhe fir-chànanachais is acadamaigich annam fhathast, ged nach eil mi ag obair ann tuilleadh - a bharrachd air pròiseactan mar seo an-dràsta 's a-rithist!